Ang pangalan ng aming company ay Synergreens International.

Ang Synergreens International ay itinatag at sinimulan ni Charles Langurayan noong June 2017.

Ang SynerGreens ay ginawa mula sa Taiwan at ipinagmamalaki namin ay ang packaging ng aming produkto dahil mayroong five layer foiling upang mapanatili nito ang pagiging bago at epektibo nito. Tanging ang Taiwan at Japan lamang ang may teknolohiya ang nakakagawa ng five layer foiling. Tinitiyak ng manufacturer na ginagawa at ipinagpapatuloy ang lahat ng kinakailangang pananaliksik at pag-develop ng aming produkto na SynerGreens.

Ito ay Legal Documents na nagpapatunay na legal ang pagpapatakbo ng company. May Securities and Exchange Certificate, Bureau of Internal Revenue, Food and Drug Administration Liscence, Material Data Sheet at approved din ng HALAL.

Ang Synergreens International ay nakatanggap na ng maraming Award.

Isa sa pinagmamalaki naming produkto ay ang SynerGreens. SynerGreens is packed with Vitamins and Minerals that enhances your immunity and improves your overall quality of life.

Ito ang mga ibang testimonial na natulungan ng Synergreens. At ito ay 100% na legitimate testimonial na may mga Videos pa na kasama dahil sila talaga nagpapatunay na sila ay napagaling ng Synergreens na ito. Ang company ay hindi pwedeng mai-demanda kapag ito ay hindi lehitimong testimonial kaya ito ay sinisigurado naming sila talaga ay mga totoong tao na gumaling.

INTERESTED TO BECOME PART OF THIS PROJECT?